Russian South

Staring
Stasya Miloslavskaya
Semeyon Treskunov
Rinal Mukhametov

Directed by Anton Fedotov
Cinematography by Sergey Dyshyk
Produced by Fedor Bondarchuk, Mikhail Vrubel, Alexander Andryshenko