Sputnik

Directed by Egor Abramenko
Cinematography by Max Jukov

Produced by
Fedor Bondarchuk
Aleksandr Andryushchenko
Mikhail Vrubel
Ilya Stewart
Murad Osmann
Pavel Burya

Screenplay by Oleg Malovichko, Andrey Zolotarev
Art Direction by Andrey Ponkratov
Music by Oleg Karpachev
Executive Producer — Mikhail Kitaev
Postproduction Producer — Ekaterina Lee
VFX By Main Road Post
Sound by FlySound