Sobibor

Directed by Konstantin Khabenskiy
Cinematography by Ramunas Greicius
Produced by Elmira Aynulova, Sergei Bespalov, Gleb Fetisov, Ilya Vasiliev, Maria Mikhaylova, Maria Zhuromskaya