Глюкоза — Заноза

Directed by Danil Golovkin
DOP: Vladislav Opelyants
Executive producer: Alexey Ostapushchenko
Make-up: Alexey Molchanov
Hairdresser: Alexey Yaroslavtsev
Set Designer: Dmitriy Fialkovskiy
Editor: Ivan Donskoy